Oświata Zawodowa – Ważne Informacje

Różowy błękitny wiosenny motywacyjny wpis na Facebooku
4-3.jpg (Demo)
11 lut: Egzamin Czeladniczy

Warunki dopuszczenia Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne…