Konkurs Przedsiębiorczy Ja!

Konkurs PRZEDSIĘBIORCZY JA!

Ogłaszamy nabór do konkursu PRZEDSIĘBIORCZY JA! Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Co należy zrobić?
W grupach 2-4 osobowych pod nadzorem nauczyciela/opiekuna należy przygotować pomysł na kampanię promocyjną jednego z zawodów rzemieślniczych. Pracę konkursową należy wykonać w formie prezentacji lub filmu. Prace należy zapisać w formacie pdf lub mp4 na płycie CD-R lub DVD. Płytę należy opisać tytułem pracy konkursowej wraz z pełną nazwą szkoły podstawowej.

Do płyty należy dołączyć:

− kartę zgłoszeniową do konkursu,
− zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− zgodę na nieodpłatną publikację pracy,
− zgodę na publikacje wizerunku od każdej osoby uwiecznionej w pracy konkursowej.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i wszystkimi załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy składać od 1.02.2023 r. do dn. 28.02.2023 r.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: KONKURS – „PRZEDSIĘBIORCZY JA!” w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski

Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Autorzy sześciu wybranych prac wezmą udział w trzech 2-godzinnych specjalistycznych warsztatach z ekspertami, którzy wskażą możliwości i kierunki realizacji każdego z proponowanych pomysłów: spotkania z dziennikarzami, specjalistami PR, doradcą zawodowym oraz pedagogiem/psychologiem. Organizator Konkursu przyzna każdej z sześciu wybranych grup 1000,00 złotych na realizację pomysłu zgłoszonego w Konkursie. Efekty wykonanych prac zostaną zaprezentowane oraz nagrodzone podczas uroczystej Gali.

Partnerem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

1. Regulamin konkursu “Przedsiębiorczy Ja!”
2.  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

FINALIŚCI KONKURSU - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

WARSZTATY NR 1 - MONIKA SOKOŁOWSKA