Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim beneficjentem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim beneficjentem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Cechmedia.pl to projekt, którego celem jest uruchomienie redakcji działającej w obszarze prasy, mediów społecznościowych i strony internetowej. Grupą docelową projektu są m.in. lokalni przedsiębiorcy. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które pozwoliło nam powołać redakcję cechmedia.pl do życia, ruszyć w pełni ze stroną internetową i mediami społecznościowymi (Facebook, Tik tok, Instagram) oraz wydaniem kwartalnika.

PROO umożliwiło nam także rozwój instytucjonalny i specjalistyczne szkolenia, które pozwolą nam się usamodzielnić oraz działać skuteczniej i na większą skalę. Pracujemy między innymi nad strategią rozwoju na nadchodzący czas, stawiamy pierwsze duże kroki w branży medialnej, wcielamy w życie przedsięwzięcia, które pozwalają nam w pełni realizować naszą misję.  Podniesienie umiejętności personelu zaangażowanego w projekt umożliwi nabycie specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na przygotowanie fachowych informacji, jak i na kontynuowanie działalności cechmedia.pl po zakończeniu dofinansowania.

Nazwa programu: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Nazwa zadania publicznego: CECHMEDIA.PL

Całkowita wartość zadania: 124 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 124 000, 00 zł