Władze Cechu

KADENCJA 2018 – 2022

Jerzy Waltar – Starszy Cechu

Aleksander Harnasz – I Podstarszy Cechu

Roman Juzek – II Podstarszy Cechu oraz Sekcyjny Branży Ogólnej

Roman Bura – Członek Zarządu

Robert Zając – Sekcyjny Branży Spożywczej

Tomasz Włodarczyk – Sekcyjny Branży Drzewnej

Urszula Kiermaszek – Sekcyjna Branży Fryzjerskiej

Hubert Ryborz – Sekcyjny Branży Budowlanej

Tomasz Kwietniewski – Sekcyjny Branży Metalowej

Andrzej Ryszka – Sekcyjny Branży Motoryzacyjnej

Marian Salamon – Członek Zarządu

KADENCJA 2018 – 2022

Mirosław Wolny – Przewodniczący

Arkadiusz Placek

Wacław Bargieł

Jerzy Zoremba

Grzegorz Brzoza

KADENCJA 2018 – 2022

Jan Kubala – Przewodniczący

Piotr Gajdzik

Krzysztof Knesz

Zbigniew Radecki

Dawid Piszczan