Konkurs Wodzisławski Maszket

Konkurs WODZISŁAWSKI MASZKET

 

Ogłaszamy nabór do konkursu na WODZISŁAWSKI MASZKET. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół z terenu powiatu wodzisławskiego w wieku 10 – 20 lat.

Etap I:

      – dostarczenie do 28 lutego 2023 r. formularza zgłoszeniowego, zdjęcia i autorskiego przepisu na ciasteczko/wyrób cukierniczy, które powinno być pyszne, piękne i wyjątkowe, nawiązujące do bogatej tradycji środowiska rzemieślniczego oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego, jednocześnie nawiązujące do nowoczesnych form cukierniczych. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dana praca ma zostać wybrana w konkursie na WODZISŁAWSKI MASZKET, jaka jest jego historia i jak zrodził się pomysł na wykonanie proponowanego wyrobu.

      – selekcja wstępna przesłanych przepisów na WODZISŁAWSKI MASZKET tj. ocena merytoryczna, zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, kreatywność
i innowacyjność, wybór przepisów spełniających kryteria konkursu do 16 zgłoszeń,
które będą podlegały dalszej ocenie na następnym etapie;

Etap II:

− ranking punktowy: wykonanie ciasteczka zgodnie z przesłanym przepisem. Ocenie będzie podlegać inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość przedstawianego przepisu oraz jego wykonanie, walory smakowe wykonanego ciasteczka oraz wizualnie – wrażenie estetyczne. Ciastko powinno być wykonane własnoręcznie, według autorskiego przepisu. Powinno być także przygotowane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, wizualnie oddając klimat – ciastka z historią.

Kartę zgłoszeniową wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń, przepisu oraz zdjęcia należy składać  do dn. 28.02.2023 r.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „KONKURS – WODZISŁAWSKI MASZKET” w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski

Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Partnerem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego – Mieczysław Kieca.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje radio 90 oraz nowiny.pl

1. Regulamin konkursu “WODZISŁAWSKI MASZKET”
2.  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.