Ślubowanie na ucznia rzemiosła 2021

W poniedziałek 4 października br. w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Ślubowania na Ucznia Rzemiosła. Uczniowie szkół branżowych z rąk Starszego Cechu Jerzego Waltara i Prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy odebrali legitymacje Uczniów Rzemiosła oraz pamiątkowe breloki, uprzednio składając ślubowanie na sztandar Cechowy. Zamysłem organizowanej Gali było wzbudzenie odpowiedzialności za dobre imię rzemiosła oraz podniesienie jego rangi poprzez zdobywane przez uczniów kwalifikacje.
W tym roku u naszych rzemieślników praktyczną naukę zawodu rozpoczęło ponad 200 uczniów klas pierwszych m.in. w takich zawodach jak: stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, kucharz, piekarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W swoim przemówieniu Starszy Cechu – Jerzy Waltar zwrócił się do uczniów słowami: „Czym jest to ślubowanie? W waszym wypadku jest obietnicą, że będzie godnie i szczerze uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje po to, by po kilku latach przystąpić do egzaminu czeladniczego. To jest ten wyczekiwany finał waszej nauki”.
Zaznaczył również, że tak uroczyste przyjęcie pracowników młodocianych w szereg
Uczniów Rzemiosła jest dla Nich dużym wyróżnieniem w drodze po zawodowy sukces. Zwrócił się również do pracodawców, dziękując im za trud i wysiłek włożony w edukację młodocianych pracowników. Wyraził wdzięczność za ich poświęcenie i przypomniał, że to pracodawcy obok rodziców, kształtują umysły uczniów, a przekazywana przez nich wiedza będzie w przyszłości wykorzystywana dalej przez ich wychowanków. A potem jeszcze dalej przez następne pokolenia. Całość Gali uświetniły występu wokalne uczennic ze szkół Powiatu Wodzisławskiego: Wiktorii Marcol, Mileny Fros oraz Elisabeth Pryka.