Oferta

BIURO RACHUNKOWE

działamy od 1997 roku

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

USŁUGI KSIĘGOWE

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- wypełnianie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych.

KADRY I PŁACE

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
- sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS,
- sporządzanie: umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy itp.

USŁUGI DODATKOWE

doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych i ZUS,
- reprezentowanie Klienta w czasie kontroli w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
- analizy ekonomiczno - finansowe w celu uzyskania kredytu,
- wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy o dofinansowanie.

LICZNE WSPÓŁPRACE

Współpracujemy z radcą prawnym, specjalistą ds. BHP, specjalistą 
ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasze biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

GWARANCJA JAKOŚCI

Gwarancja rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków, fachowe porady, życzliwość we wzajemnych relacjach oraz pełną dyskrecję.