Obowiązujące stawki opłat egzaminacyjnych

STAWKI EGZAMINY 2023

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2023.  Zgodnie z komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. nastąpił wzrost cen o 14,4% (średnioroczny) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

 

 

Ponadto przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

źródło: Izba Rzemieślnicza oraz MŚP  w Katowicach