Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

419237140_763467215817689_3334237002229675172_n

🎓🚗👩‍🔧 Jesteśmy właśnie w trakcie Kursów Przygotowujących do Egzaminu Czeladniczego Fryzjerów i Mechaników Pojazdów Samochodowych!

👨‍🏫 Pod okiem doświadczonych instruktorów, uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także mają możliwość praktycznego stosowania swoich umiejętności, przygotowując się tym samym do egzaminu czeladniczego.

📅 Kursy odbywają się regularnie, a uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach, rozwijając swoje umiejętności zawodowe i przygotowując się do nowych wyzwań zawodowych.

Leave a comment