Zmiany w egzaminie fryzjera

ZMIANY W EGZAMINIE PRAKTYCZNYM W ZAWODZIE FRYZJER

Zgodnie z informacją otrzymaną z Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w zawodzie fryzjer wznawia się możliwość wykonania części egzaminu praktycznego, strzyżenia męskiego, na modelach. Nadal pozostaje jednak możliwość wykonania strzyżenia męskiego na główce treningowej.

Decyzję o wyborze modela bądź główki treningowej należy podjąć na etapie składania wniosku do egzaminu! Osoby, które wybiorą strzyżenie męskie na modelach są również zobowiązane do złożenia, wraz z wnioskiem do egzaminu czeladniczego, odpowiednich oświadczeń:

  1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
  2. Oświadczenie mistrza

W dniu egzaminu praktycznego młodociany zobowiązany zostaje także do złożenia Załącznika 3 – Oświadczenie modela.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z opisem etapu praktycznego:

-> ZADANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Dokumenty do pobrania:

1. załącznik 1.

2. załącznik 2.

3. załącznik 3.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie, w konsekwencji czego uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Więcej informacji w zakładce -> Egzamin Czeladniczy