Za nami kolejne spotkanie oświatowe!

IMG_1833

Za nami kolejne spotkanie oświatowe, które odbyło się 25 października o godz. 17.00 w Pałacu Dietrichsteinów. Podczas spotkania omówiliśmy minione oraz przyszłe egzaminy czeladnicze, a także sprawy bieżące dot. zarówno rzemieślników, jak i kierowników praktyk ze szkół.

Na spotkaniu gościliśmy również przedstawicielkę Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach, Panią Laurencję Krenzel, kierownik Wydziału Oświaty, która poruszyła wiele istotnych informacji, dot. m.in. składania wniosków na egzamin czeladniczy, spisywania umów, nieobecności uczniów.