II Wyzwolenie Czeladnicze za Nami!

WYZWOLENIE CZELADNICZE PLANSZA

Już po raz drugi w historii naszej organizacji razem z naszymi gośćmi, rzemieślnikami, absolwentami szkół branżowych I stopnia świętowaliśmy Wyzwolenie Czeladnicze. 29 września br. w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyło się drugie uroczyste przyjęcie Uczniów Rzemiosła w poczet Czeladników. Wyzwolenie Czeladnicze to wielowiekowy obyczaj, podczas którego nastąpiło wręczenie dyplomów czeladniczych oraz oficjalne wyzwolenie ucznia i przyjęcie go do grona czeladników.

II Wyzwolenie Czeladnicze było niewątpliwie niezwykłym przeżyciem kulturalnym. Było to również bardzo ważne wydarzenie na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, dzięki któremu w bardzo znaczący sposób podkreślone zostało znaczenie kształcenia dualnego.

Tak jak w ubiegłym roku wyzwolenia dokonał Starszy Cechu – Jerzy Waltar pasując przedstawicieli absolwentów poszczególnych branż najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą Kilińskiego. Zaszczytu pasowania na czeladnika dostąpili uczniowie w zawodach m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz. Uroczystość była również okazją do podziękowania mistrzom szkolącym za kilkuletni trud przygotowania do zawodu.

Całość uroczystości umilał anielski głos jednej z uczennic – Estery Wochnik, absolwentki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Celem wydarzenia było docenienie czeladnika oraz aktywizacja młodzieży, głównie z obszarów defaworyzowanych, jakimi jest młodzież kończąca szkoły branżowe. Czeladnik jest dziś wykształceniem spychanym na margines, niedocenianym. Dzięki realizacji wydarzenia młodzież miała okazję wziąć udział w uroczystym zakończeniu nauki w formie Ucznia Rzemiosła, jakim jest uzyskanie tytułu czeladnika. Naszym celem było również, aby dzięki niniejszej uroczystości kształcenie branżowe wróciło na odpowiednie miejsce pozwalające dawać nie tylko pracę i fach w ręku, ale przede wszystkim szacunek do wykonywanego zawodu rzemieślniczego. Naszym ogromnym pragnieniem było powiązanie przeszłości i teraźniejszości, aby obchody stały się prawdziwym świętem wszystkich Uczniów Rzemiosła i były niepowtarzalną okazją do wspomnień. Liczymy, że uroczyste pożegnanie młodzieży było dla nich dużym wyróżnieniem w drodze po sukces zawodowy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski.

Patronat medialny: Radio90, nowiny wodzisławskie, portal nowiny.pl oraz portal tuwodzislaw.pl.