Zmiana sali szkolenia BDO

Kopia BDO aKTUALIZACJA

📣 UWAGA – ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA ‼️
👉 Szkolenie BDO AKTUALIZACJA odbędzie się w sali tut. Cechu
 
Zapraszamy na szkolenie BDO AKTUALIZACJA!
Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia z obszaru BDO, tj.
• Podstawy prawne, nowelizacja ustawy i wynikające z niej obowiązki dla branży spożywczej
• Rejestracja w BDO
• Opłaty, karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów
• Sprawozdawczość
• Sankcje i administracyjne kary pieniężne
Zapisy w tut. Cechu oraz pod nr. tel. 32/45 549 85; 507 727 574. Liczba miejsc ograniczona!