Zmiana wysokości stawek wynagrodzeń młodocianych

wynagrodzenia

Informujemy, iż z dniem 1 września br. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń.
 
Od 1 września br. wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wynosi:
  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcenie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcenie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcenie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.