Kiedy nie trzeba będzie wystawiać faktur zaliczkowych?

calculator-385506_1280

Od 1 września 2023 r. z ustawy o VAT będzie wynikało, kiedy będzie można zrezygnować z wystawiania faktur zaliczkowych i jakie dane musi zawierać faktura końcowa, gdy nie została wystawiona faktura zaliczkowa. Podatnicy będą mogli wystawiać jedną fakturę, gdy w tym samym miesiącu zostanie wpłacona zaliczka i będzie miała miejsce transakcja.

Od 1 września 2023 r. zasady postępowania w przypadku, gdy zaliczka została wpłacona w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce transakcja, będą uregulowane w art. 106b ust. 1a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. Będzie to jednak wybór podatnika, czy rezygnuje z wystawienia faktury zaliczkowej.

UWAGA: Od tej zasady będzie jednak wyjątek.

Z art. 106b ust. 1b ustawy o VAT wynika, że przepisu art. 106b ust. 1a nie stosuje się w przypadkach, dla których terminy wystawiania faktur są określone w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT.

A zatem nie możemy zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej, gdy zaliczka była wpłacana na poczet:

  1. usługi budowlanej świadczonej na rzecz podatnika,
  2. dostawy książek drukowanych na rzecz podatnika,
  3. usługi drukowania na rzecz podatnika,
  4. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  5. świadczenia usług telekomunikacyjnych, wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
  6. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  7. ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  8. stałej obsługi prawnej i biurowej,
  9. dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  10. dostawy opakowań zwrotnych.

Dotyczy to również faktur wystawianych na żądanie nabywcy i z oczywistych względów faktur wystawianych przed otrzymaniem zaliczki.

 

Źródło: Infor.pl