Głos w ważnej sprawie – Innowacyjność i otwartość na młodych przedsiębiorców i pracowników

Raport HUB

Szanowni pracodawcy! Poniżej prezentujemy raport Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości pod nazwą “Głos w ważnej sprawie – Innowacyjność i otwartość na młodych przedsiębiorców i pracowników”. Niniejszy raport powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem Wodzisławski Hub Przedsiębiorczości, dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, a także na podstawie wymiany doświadczeń uczestników Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości i przedsiębiorców – ekspertów wchodzących w skład kapituły.