DOŁĄCZ DO NAS

Członkiem Cechu może być przedsiębiorca wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową, budowlaną na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, kodeksy handlowego lub innych ustaw.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji i ankiety teleadresowej (dostępne w sekretariacie Cechu lub na stronie internetowej) oraz dołączenie ksera dokumentów:

Dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Prezydium Zarządu Cechu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

NUMER KONTA BANKOWEGO

92 84360003 0101 0400 0387 0002