DOŁĄCZ DO NAS

Członkiem Cechu może być przedsiębiorca wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową, budowlaną na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, kodeksy handlowego lub innych ustaw.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji i ankiety teleadresowej (dostępne w sekretariacie Cechu lub na stronie internetowej) oraz dołączenie ksera dokumentów:

Dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Prezydium Zarządu Cechu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

NUMER KONTA BANKOWEGO

80-8468-0000-0010-0000-0387-0001