Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W ramach Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego działającegow naszym Cechu prowadzimy turnusy dokształcania teoretycznegomłodocianych pracowników!
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przeznaczone są dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w klasach wielozawodowych, będących młodocianymi pracownikami.

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH