Wodzisławski HUB Przedsiębiorczości

WODZISŁAWSKI HUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wodzisławski HUB Przedsiębiorczości jest marką, pod którą odbywać się będą panele ekspertów, spotkania biznesowe większych grup partnerów (przedsię-biorców), platformą promocji oraz zachęcającą młodych ludzi do  aktywnej postawy i podejmowania działań w kierunku poprawy rynku pracy oraz tworzenia wzorowych biznesów. HUB pozwoli na zaadresowanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców, inwestorów, pracowników oraz młodzieży.

W ramach HUBa powołana została Młodzieżowa Kapituła Przedsiębiorczości, (o naborze do której pisaliśmy TUTAJ) składająca się z przedstawicieli młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego oraz ekspertów związanych z przedsiębiorczością. Zadaniem Kapituły będzie m.in. opracowanie wymagań/oczekiwań mło-dzieży  wchodzącej na rynek pracy oraz wytycznych dla przedsiębiorców.

Przeprowadzony zostanie również plebiscyt nagrody AVANT LYFE, w którym nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa najbardziej przyjazne młodym. Wodzi-sławski HUB Przedsiębiorczości pozwoli zwiększyć świadomość  młodzieży o przedsiębiorczości i biznesach, wzbudzona zostanie postawa obywatelska oraz wyznaczone zostaną standardy i dobre praktyki wśród pracodawców.

MŁODZIEŻOWA KAPITUŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opracowanie wymagań/oczekiwań młodzieży wchodzącej na rynek pracy i wytycznych dla przedsiębiorców na ich podstawie

RAPORT "GŁOS W WAŻNEJ SPRAWIE"

Opracowanie standardów i dobrych praktyk wśród pracodawców

PLEBISCYT AVANT LYFE

Uhonorowanie przedsiębiorstw najbardziej przyjaznych młodym