Spotkanie branżowe – 25.09

25.09 SPOTKANIE BRANŻOWE

Wczoraj w Sali koncertowej Pałacu Dietrichsteinów odbyło się spotkanie branżowe wszystkich sekcji cechowych. W trakcie spotkania podsumowane zostały tegoroczne egzaminy czeladnicze, omówiono zmiany w wynagrodzeniu pracowników młodocianych oraz zasady otrzymywania dofinansowania za ich wyszkolenie.

Dyrektor Biura Cechu – Anna Orszulik – Oślizlok przedstawiła także plan nadchodzących wydarzeń w tut. Cechu:

  • II Wyzwolenie Czeladnicze (29.09),
  • III Gala Ślubowania na Ucznia Rzemiosła (9.10),
  • Spotkanie Oświatowe (25.10) oraz
  • Piknik Andrzejkowy w Olzie (25.11).

W spotkaniu z Przedsiębiorcami wziął udział również Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego – Mieczysław Kieca, któremu Rzemieślnicy przedstawili swoje oczekiwania wobec władz oraz propozycje rozwoju poszczególnych branż z naszego terenu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność!