Wyniki z egzaminów!

To już

To już dziś – wyniki z egzaminów czeladniczych i zawodowych!
 
Drodzy pracodawcy oraz absolwenci szkół branżowych I stopnia, dzisiaj, tj. 31.08.2023 r. o godz. 7.30, Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach przesłała informację SMS o wynikach egzaminów do wszystkich Kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu czeladniczego.
 
Do osób, które otrzymały ocenę niedostateczną zostały wysłane równocześnie zawiadomienia o egzaminie poprawkowym wraz z pełną informacją o terminie egzaminu. W zawiadomieniu znajduje się również informacja o niezdanych etapach egzaminu oraz wniosek o ponowne dopuszczenie do egzaminu wraz z kwota, którą należy uiścić do końca września 2023 roku.
 
Zapytania dot. wyników z egzaminów zawodowych należy kierować do odpowiednich szkół, do których uczęszczali młodociani.
 
Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów naszych Rzemieślników do udziału w tegorocznym Wyzwoleniu Czeladniczym, podczas którego będzie możliwość odbioru świadectwa czeladniczego!