18 lipca zakończyliśmy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!

KURS PEDAGOGICZNY
18 lipca br. zakończyliśmy egzaminem kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Uśmiechy uczestników są dowodem na uzyskane pozytywne wyniki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!