BDO AKTUALIZACJA

BDO-aKTUALIZACJA1

Zapraszamy na szkolenie BDO AKTUALIZACJA!

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia z obszaru BDO, tj.
• Podstawy prawne, nowelizacja ustawy i wynikające z niej obowiązki dla branży spożywczej
• Rejestracja w BDO
• Opłaty, karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów
• Sprawozdawczość
• Sankcje i administracyjne kary pieniężne

Zapisy w tut. Cechu oraz pod nr. tel. 32/45 549 85; 507 727 574. Liczba miejsc ograniczona!