Czas na dostarczenie świadectw

Kopia świadectwo

‼️UWAGA UCZNIOWIE III KLASY SZKOŁY BRANŻOWEJ‼️
 
📣 Przypominamy 👉 każdy uczeń, który podpisywał umowę w celu przygotowania zawodowego w tut. Cechu oraz w tym roku podchodził do egzaminu czeladniczego jest zobowiązany dostarczyć do nas świadectwo/kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej, do ⏳ 7 lipca br. (piątek)❗️
 
🎓 Świadectwo wymagane jest do wydawania Wam dyplomów czeladniczych. W przypadku braku dokumentu należy poinformować nasz Cech.
 
👉 Bliższe informacje można uzyskać w biurze Cechu oraz pod nr tel. 32 455 49 85, wew. 15.