WSKAŹNIKI I STAWKI

DNI WOLNE OD PRACY W 2018 r.

SKALA PODATKOWA W 2018 r.

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACAJĄCYCH SKŁADKI NA ZASADACH OGÓLNYCH ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JEDNOMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W 2018 r.

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH