Aktualności

16 czerwca 2021

Zgromadzenie Delegatów – 15.06.2021 r.

Wczoraj (15 czerwca) w restauracji Ostrawa w Wodzisławiu Śląskim odbyło się Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Obrady rozpoczęły się o godz. 10:00. Zgromadzenie Delegatów otworzył Starszy Cechu – Jerzy Waltar witając zebranych Delegatów oraz zaproszonych gości.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku Rzemieślników. Następnie Starszy Cechu wraz z Panią Dyrektor wręczyli zaproszonym gościom dyplomy uznania  z okazji 30-letniej przynależności do naszego Cechu, dziękując za owocny wkład włożony w rozwój wodzisławskiego rzemiosła oraz życząc jednocześnie dalszej satysfakcji z wybranej drogi rozwoju zawodowego.  Wśród osób uhonorowanych dyplomem znalazła się Pani Małgorzata Poławska oraz Pan Lucjan Wacławiec.

W trakcie obrad Zgromadzenia Delegatów przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu Cechu, Biura Cechu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego oraz z działalności finansowej Cechu. Następnie odbyło się głosowanie w trybie tajnym w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Cechu.  Na zakończenie Pani Dyrektor przedstawiła plan i program rozwoju rzemiosła, po czym odbyła się dyskusja na podstawie wolnych wniosków i uwag Delegatów.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *