Aktualności

19 maja 2021

SESJA EGZAMINACYJNA 2021 r

Informujemy, iż od dnia 25 czerwca 2021 r.(piątek) jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych, którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 7 lipca 2021 r.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
4. W przypadku kontynuacji nauki zawodu po przyuczeniu do zawodu należy dołączyć zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.
5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
6. Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu – 723,80 zł
7. Upoważnienie do odbioru dokumentu.
8. Oświadczenie Covid.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  2. Wniosek o skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  3. Zaświadczenie o praktyce
  4. Upoważnienie do odbioru świadectwa czeladniczego
  5. Oświadczenie COVID

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *