Ankieta “Firmy rodzinne oraz nierodzinne w gospodarce cyfrowej”

Zrzut ekranu 2024-06-20 085431

Na prośbę Pana prof. Jana Klimka przesyłamy w załączeniu ankietę opracowaną do badań naukowych poświęconych działalności przedsiębiorstw. Celem ankiety jest zidentyfikowanie mocnych stron oraz luk cyfrowych w działalności przedsiębiorstw.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i zwrot na adres katowickiej Izby.