Kongres Rzemiosła Polskiego

417442794_863373989160351_1927933475709665366_n
📣 Kongres Rzemiosła Polskiego 2024 📣
12 czerwca 2024 r. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbył się sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Klimka.
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, rozpoczął Kongres swoim wystąpieniem, prezentując sprawozdanie z prac Zarządu za okres od maja 2023 do czerwca 2024, które zostało jednogłośnie przyjęte. Kongres udzielił również absolutorium Zarządowi ZRP.
W trakcie Kongresu przyjęto kluczowe uchwały dotyczące planu finansowego i działalności ZRP na 2024 rok oraz ustanowienia Odznaki Honorowej „Order Rzemiosła Polskiego”.
Gościem specjalnym był Pan Ireneusz Raś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.