Przedłuż swoje kwalifikacje

DROGI PRZEDSIĘBIORCO !

DROGI PRZEDSIĘBIORCO!
INFORMUJEMY, IŻ DO 30 WRZEŚNIA 2023 r. MASZ CZAS NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uprzejmie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać dotychczasowe bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

W celu darmowego ich przedłużenia na kolejne 5 lat albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) niezbędne jest złożenie do jednostki dozoru technicznego wniosku o ich przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Złożenie wniosku po dniu 30 września 2023 r. będzie skutkowało koniecznością przystąpienia do płatnego egzaminu w celu ponownego nabycia zaświadczenia.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W KOLEJNYCH LATACH KAŻDE PONOWNE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH DO OBSŁUGI LUB KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA NASTĘPNE 5 ALBO 10 LAT BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ NA TYCH SAMYCH ZASADACH – BEZPŁATNIE, BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH, PRZY SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY O DOZORZE TECHNICZNYM

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego: https://www.udt.gov.pl/