Konferencja podsumowująca projekt pn. “Mądry wybór przyszłej szkoły I”

PLANSZA KONFERENCJA

W środę 23 listopada br. o godzinie 10:00 w pałacu Dietrichsteinów odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. “Mądry wybór przyszłej szkoły I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP. Podczas konferencji została podsumowana realizacja projektu oraz efekty warsztatów wymiany doświadczeń.  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku – Sylwia Bloch omówiła efekty realizacji projektu. Przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w szkołach zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej. Omówiony został również raport końcowy definiujący obszary edukacji wymagające wzmocnienia. Ekspert z Instytutu Badań Edukacyjnych – Magdalena Kamieniecka zaprezentowała narzędzia wspomagające ucznia w przyszłym wyborze zawodu. Część wystąpienia dotyczyła także zastosowania aplikacji Kompas Szkolnictwa Branżowego w pracy doradcy zawodowego. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Andrzej Bizoń – wiceprezydent Miasta Karvina, Daria Kardaczyńska – Dyrektor Euroregionu Silesia, Pani Mariola Juraszek-Morawska – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku, a także  uczestnicy warsztatów wymiany doświadczeń, dyrektorzy szkół oraz doradcy zawodowi.

Poniżej zamieszczamy do pobrania raport końcowy:

  1. Raport w języku polskim
  2. Raport w języku czeskim

Więcej o projekcie: https://cech.wodzislaw.pl/wybor-przyszlej-szkoly/