XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

W związku ze wznowieniem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych, organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy, zapraszamy wszystkich uczniów oraz młodocianych pracowników do udziału w konkursie pn. „Bezpiecznie od startu”!

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Etap regionalny zrealizowany zostanie najpóźniej do 30 września 2022 r. w siedzibie wskazanej przez organizatorów konkursu, natomiast etap ogólnokrajowy odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 20 października 2022 r.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zakres prawa pracy oraz BHP, ergonomii i psychologii pracy, ppoż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.

Na zwycięzców etapu regionalnego czekają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy okolicznościowe, a dla laureatów ścisłego finału przeznaczone zostaną dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu!

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej.

Regulamin XX edycja Konkursu BHP 2022