Nabór do Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości

Poszukujemy przedstawicieli młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego. Do zadań kapituły będzie należało:

  • zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstw przyjaznych młodym osobom wchodzącym na rynek pracy,
  • opracowanie oczekiwań młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz wytycznych dla przedsiębiorców w tym zakresie,
  • przygotowanie raportu „Głos w ważnej sprawie” w ww. sprawie.

Dzięki pracy kapituły zwiększy się świadomość młodzieży o przedsiębiorczości oraz biznesach działających na lokalnym rynku.

Chcesz mieć wpływ na rozwój firm przyjaznych młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy?

Zgłoś się do nas!

formularz zgłoszeniowy