Za nami ostatnie warsztaty wymiany doświadczeń w ramach projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły I”

MĄDRY WYBÓR PRZYSZŁEJ SZKOŁY I

Wczoraj odbyły się ostatnie warsztaty wymiany doświadczeń, w ramach projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP. Podczas warsztatów opracowano zarys ankiety, która przeprowadzona zostanie wśród uczniów i nauczycieli doradztwa zawodowego ostatnich klas szkół podstawowych Wodzisławia oraz Karwiny. Na podstawie otrzymanych wyników badań powstanie raport skierowany do grona pedagogicznego odpowiedzialnego za realizację doradztwa zawodowego w szkołach. Zakres raportu ma wskazać jak poszczególne grupy nauczycieli mają realizować swoje zadania oraz podać konkretne rozwiązania w zakresie metodyki pracy w zależności od czynników wpływających na wybór szkoły, z uwzględnieniem czynników transgranicznych.

Więcej informacji o projekcie: https://cech.wodzislaw.pl/wybor-przyszlej-szkoly/