Pierwsze warsztaty w ramach projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły I”

MĄDRY WYBÓR PRZYSZŁEJ SZKOŁY I

Wczoraj odbyły się pierwsze warsztaty wymiany doświadczeń, w ramach projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP realizowanego w partnerstwie z czeskim miastem Karvina. W warsztatach udział wzięli m.in. doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele oświaty po stronie polskiej i czeskiej. Warsztaty wymiany doświadczeń były okazją do omówienia jakie czynniki kształtują świadomość ucznia o przyszłej ścieżce kariery, rozwijają kompetencje (zarówno w murach szkolnych jak i poza nimi) oraz wiedzę ucznia o własnych predyspozycjach, zdolnościach (talentach) oraz umiejętnościach.

Więcej informacji o projekcie: https://cech.wodzislaw.pl/wybor-przyszlej-szkoly/