Polski Ład, a umowy cywilnoprawne

UMOWA ZLECENIA

Negatywna zmiana  brak odliczenia składki zdrowotnej

Od początku 2022 roku płatnik nie pomniejszy obliczonej zaliczki na podatek dochodowy o składkę zdrowotną przez co wielu zleceniobiorców otrzyma niższe wynagrodzenia.

Zleceniobiorcy nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej, dotyczy ona wyłącznie umów o pracę i nie obejmuje pozostałych umów z pracownikiem, osobą niepracującą, studentem itp.

Możliwość stosowania 32% stawki podatku

W przypadku wysokich dochodów z umowy zlecenia istnieje możliwość pobierania zaliczek na podatek dochodowy z zastosowaniem 32% stawki podatku na wniosek zleceniobiorcy, w celu uniknięcia dopłaty do podatku po przekroczeniu progu podatkowego. Dotyczy to zleceniobiorców osiągających wysokie dochody.

Nowa kwota wolna

Polski Ład wprowadza wyższą kwotę wolną 30 000 zł oraz możliwość jej zastosowania w trakcie obliczania miesięcznych wynagrodzeń dla zleceniobiorców. Aby kwota wolna była stosowana w tracie roku, konieczne jest złożenie zleceniodawcy pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.

Aby taki wniosek złożyć pracownik musi spełnić dwa warunki:

  • roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 30 000 zł;
  • w tym samym roku nie można osiągać dochodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (np. z umowy o pracę lub z działalności gospodarczej).