Nowe limity płatności gotówkowych

Relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca

Od 01 stycznia 2023 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ PŁATNOŚCI, PRZEKRACZA 8 000 ZŁ
Jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 8 000 zł zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie stanowił kosztu (płatność gotówkowa do transakcji w kwocie do 8 000 zł stanowi koszt podatkowy) Dotyczy to również nabycia lub wytworzenia środka trwałego.

4-3-2.jpg (Demo)
Relacja przedsiębiorca-konsument

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu do ustawy oprawach konsumenta został dodany art. 7b, który jasno wskazuje, że konsument ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą(bez względu na liczbę wynikających z niej płatności)
przekracza 20 000 zł.
W przypadku przyjęcia gotówki ww. kwota zwiększy przychód do opodatkowania.

2-3.jpg (Demo)