WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW ZA MIESIĄCE: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018 r.