Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.