MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

„MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”  jest to projekt realizowany przez Cech Rzemieślników  i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 396 523,00 zł,

natomiast przewidywana wartość dofinansowania wynosi 369 923,00 zł.

 

Termin realizacji projektu przewidziany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych, biernych/nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia, kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach
z terenu powiatu wodzisławskiego poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe.

 

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


Informujemy, że w dniach od 25 września 2018 r. do 17 października 2018 r. będzie miał miejsce nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór będzie prowadzony zgodnie z paragrafem 10 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki dostępne są poniżej:

1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

3. Oswiadczenie o pomocy de minimis

4. Formularz inf. przedst

5. Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł
 

       NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


Informujemy, że w dniach 23 kwietnia 2018 roku do 8 maja 2018 r. będzie miał miejsce nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór będzie prowadzony zgodnie z paragrafem 10 Regulaminu przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wniosek z załącznikami dostępny poniżej:

 

1. oswiadczenie_o_wyborze_zabezpieczenia

2.oswiadczenie_o_wspolnosci_majatkowej

3.oswiadczenie_o_wspolmalzonka_uczestnika

4.oswiadczenie_poreczyciela

4a.oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela

5.oswiadczenie_o_wspolmalzonka_uczestnika

6. Oswiadczenie o pomocy de minimis

7.przyklad_zaswiadczenia_o_dochodach

8.oswiadczenie_poreczyciela

9. Formularz inf. przedst

10. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

11. Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

13.informacja_dla_up_umowa_wsparcie_finansowe

14. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

 

 

 

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

1.oswiadczenie_potwierdzajace_aktualnosc_danych_dotyczacych_pomocy_de_minimis-1

2.oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_vat

3. oswiadczenie_o_wyborze_zabezpieczenia

4.oswiadczenie_o_wspolnosci_majatkowej

5.oswiadczenie_o_wspolmalzonka_uczestnika

6.oswiadczenie_poreczyciela

7.oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela

8.przyklad_zaswiadczenia_o_dochodach

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY  IŻ TERMIN NABORU BIZNESPLANÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 26 MARCA 2018 ROKU.

Termin naboru biznesplanów

Informujemy, że w dniach 08-16.03.2018 r. będzie miał miejsce nabór Biznes Planów wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór będzie prowadzony zgodnie z paragrafem 4  Regulaminu przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości, dostępny w zakładce „Moja firma – mój sukces” na stronie www.cech.wodzislaw.pl.

REGULAMIN FINANSOWY ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU FINANSOWEGO PROJEKTU “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”

Regulamin

1. Biznesplan

2. Karta oceny biznesplanu

3. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

4.Umowa-o-udzielenie-wsparcia-doradczo-szkoleniowego-przed-rozpoczęciem-dział.-gosp

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu

6. Oswiadczenie o pomocy de minimis

7. Formularz inf. przedst

8. Oświadczenia do biznesplanu

9. Szczegółowe zestawienie towarów i usług

10. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług

11. Szczegółowe zestawienie towarów i usług

12. Zaświadczenie o pomocy de minimis

13. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

14. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

15. Karta weryfikacji formalnej WP-PWP

16. Karty oceny merytorycznej WP-PWP

17. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

18. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

19. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych i szkoleniowych

20. Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł

21. Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

 

Zapraszamy do złożenia ofert na  zapytanie ofertowe dotyczące : Przeprowadzenie oceny merytorycznej 5 biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z opracowaniem standardów oceny ww. biznesplanów w ramach projektu „MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”. Na oferty czekamy do 23 marca 2018 r.

oficerowie dotacyjni (2)

 

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem i formularzami dotyczącymi zgłoszeń do projektu “Moja firma – mój sukces”.

Zapytanie ofertowe MOJA FIRMA.2doc

Zapytanie ofertowe MOJA FIRMA

Zał. 1 do regul. Formularz rekrutacyjny RIT Zachodni (2)

Zał. 2 do regul. Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał. 3 do regul. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

REGULAMIN REKRUTACJI

Zał. 4 do regul. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych. docx

Zał. 5 do regul. Opis sektorów wykluczonych zatw. (doc)

Zał. 6 do regul. Obszary rewitalizacji

 

Podajemy do publicznej informacji listę rankingową uczestników projektu “Moja firma – mój sukces”:

Lista rankingowa 1

Lista rankingowa 2

 

Zapraszamy do złożenia ofert na  zapytanie ofertowe dotyczące Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie pomocy w sporządzaniu biznes planu dla 5 Uczestników Projektu tzw. spotkania z OFICEREM DOTACYJNYM. Na oferty czekamy do 31 stycznia 2018 r.

OFICER DOTACYJNY