MINIGRANTY

Jesteście grupą aktywnych wolontariuszy z pasją i pomysłami? Chcecie systematycznie działać na rzecz naszego Klubu Wolontariatu i realizować autorskie działania, ale brakuje Wam funduszy? Mamy dla Was idealne rozwiązanie: MINIGRANTY!

Klub Wolontariatu – Wodzisławski HUB Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na inicjatywy wolontariackie związane z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, angażujące zarówno młodzież, jak i dorosłych – w myśl zasady „Cech łączy pokolenia!”

Kto może wziąć udział w konkursie?

O minigranty mogą ubiegać się zespoły wolontariuszy złożona z co najmniej 2 osób, w tym lidera, który w dniu złożenia wniosku posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW).

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 2 000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach minigrantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania związane m.in. z promocją kształcenia dualnego, angażowania młodzieży i seniorów.

Co należy zrobić?

 • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu;
 • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu;
 • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu.
 • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego do dn. 30.11.2025 r. (nabór ciągły)
  • drogą mailową: wolontariat@cech.wodzisław.pl w tytule wiadomości wpisując „Wniosek na minigrant”,
  • w wersji papierowej w biurze Klubu Wolontariatu, lub
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski;
 • DZIAŁAĆ!

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu pn. „Konkurs na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – edycja 2023”
 2. Wniosek do konkursu – mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w województwie śląskim, edycja 2023-2025
 3. Deklaracja lidera
 4. Karta oceny formalnej
 5. Karta oceny merytorycznej
 6. Wzór porozumienia wolontariackiego
 7. Wskazówki dla wolontariuszy


Minigranty na realizację autorskich projektów wolontariuszy finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum  Rozwoju Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.