MINIGRANTY

Jesteście grupą aktywnych wolontariuszy z pasją i pomysłami? Chcecie systematycznie działać na rzecz naszego Klubu Wolontariatu i realizować autorskie działania, ale brakuje Wam funduszy? Mamy dla Was idealne rozwiązanie: MINIGRANTY!

Klub Wolontariatu – Wodzisławski HUB Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na inicjatywy wolontariackie związane z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, angażujące zarówno młodzież, jak i dorosłych – w myśl zasady „Cech łączy pokolenia!”

Kto może wziąć udział w konkursie?

O minigranty mogą ubiegać się zespoły wolontariuszy złożona z co najmniej 2 osób, w tym lidera, który w dniu złożenia wniosku posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW).

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 2 000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach minigrantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania związane m.in. z promocją kształcenia dualnego, angażowania młodzieży i seniorów.

Co należy zrobić?

 • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu;
 • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu;
 • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu.
 • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego do dn. 30.11.2025 r. (nabór ciągły)
  • drogą mailową: wolontariat@cech.wodzisław.pl w tytule wiadomości wpisując „Wniosek na minigrant”,
  • w wersji papierowej w biurze Klubu Wolontariatu, lub
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski;
 • DZIAŁAĆ!

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu pn. „Konkurs na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – edycja 2023”
 2. Wniosek do konkursu – mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w województwie śląskim, edycja 2023-2025
 3. Deklaracja lidera
 4. Karta oceny formalnej
 5. Karta oceny merytorycznej
 6. Wzór porozumienia wolontariackiego
 7. Umowa o minigrant
 8. Sprawozdanie do konkursu na minigrant
 9. Wskazówki dla wolontariuszy


Minigranty na realizację autorskich projektów wolontariuszy finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum  Rozwoju Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.