Licznik odwiedzin

Dzisiaj62
W miesiącu6318
Wszystkie362914

Wskaźniki i stawki PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Luty 2009 06:08

 

WSKAŹNIKI I STAWKI

▪ Minimalne wynagrodzenie pracowników
 
Od 01.01.2009 r. minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi 1276 zł

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
 

▪ Składki na ubezpieczenia osób prowadzących działalność w 2009 r.


Składki na ubezpieczenia społeczne i FP:


 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: ▪ Wynagrodzenia młodocianych

Stawki uczniowskie:

▪ Ryczałty samochodowe
▪ Skala Podatkowa


Od 1stycznia 2009 r. obowiązują dwie stawki tj. 18% i 32%


(art. 1 pkt 28 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).▪ Koszty uzyskania przychodu w 2008 i 2009 r
.

 

 

▪ Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 13%

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową. (art.56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej).

Kalkulator odsetek ustawowych i odsetek od zaległości podatkowych jest dostępny na stronie internetowej www.mk.infor.pl

 

 

 

ZUS przedsiębiorców - wykaz aktualnych stawek

 

 

Od 2009 r. wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast kwartalnie, jest ustalana jedynie raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.
Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

 


Wynagrodzenie pracowników młodocianych 

 

 

Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi:
• w pierwszym roku nauki-nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r.
• w drugim roku nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r.
• w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r.


 

Zmieniony: Czwartek, 19 Marzec 2009 13:46
 

Loga