HISTORIA

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą – z uwzględnieniem zasady dobrowolności – osoby wykonujące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową prowadzoną na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (wyciąg z & 1 Statutu Cechu). Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy w Gliwicach pod numerem KRS 0000076929 w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców.

 

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim zrzesza zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl., oraz gmin:  Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pozapowiatowe. Zakłady pogrupowane są w branżach: budowlanej, drzewnej, fryzjerskiej, metalowej, ogólnej, motoryzacyjnej, spożywczej.

LINIA CZASU

20 LUTY 1957

Powołanie Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim

31 sierpień 1998

Przekształcenie Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śl. w Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

12 września 2002

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000-2001

1 sierpnia 2003

Certyfikat Punktu Konsultacyjnego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego

HISTORIA RZEMIOSŁA WODZISŁAWSKIEGO

Rzemiosło wodzisławskie posiada wielowiekową tradycję i jest ściśle związane z tą ziemią. Początki miasta i rękodzielnictwa sięgają XIII wieku. Pierwszą historycznie potwierdzoną formą współpracy i wymiany handlowej były organizowane kilka razy w roku jarmarki. Największą popularnością cieszyły się jarmarki franciszkańskie. Organizowanie jarmarków wymagało uzyskiwania tzw. “przywileju” czyli dzisiejszego zezwolenia. Przywileje takie udzielali królowie lub władcy księstw. Rzemieślnicy aby móc sprzedawać swoje wyroby musieli uzyskać przywilej sprzedaży. Po jego otrzymaniu organizowali się w grupy i bronili swoich interesów i nabytych praw. W ten sposób w XVI wieku pojawiły się w tym rejonie zalążki organizacji cechowych. Spośród pierwszych pracechów branżowych należy wymienić organizacje piekarzy, rzeźników, szewców, tkaczy lnu. Z upływem czasu powstawały inne cechy branżowe, które funkcjonowały przez stulecia aż do początku drugiej wojny światowej. Po wojnie na krótko reaktywowano działanie cechów branżowych. W 1947 roku zostały one wchłonięte przez Okręgowy Związek Rzemiosł Różnych w Rybniku. Na skutek trzyletnich działań miejscowych rzemieślników po utworzeniu powiatu wodzisławskiego w 1954 roku udało się w 1957 odłączyć od Rybnika Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

Podstawą prawną powołania Cechu była decyzja Kierownika Wydziału Przemysłu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 lutego 1957 roku. W tej formie Cech funkcjonował do 31 sierpnia 1998 roku, kiedy to na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniającej dotychczasowy statut – Sąd Rejonowy w Katowicach przekształcił Cech Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śl. w Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Za zasługi w rozwoju rzemiosła Cech został wyróżniony wieloma odznaczeniami, z których do najcenniejszych należy złoty medal im. Jana Kilińskiego.

 

Cech, jako organizacja promuje swoich członków nie tylko na terenie powiatu, ale również w województwie i kraju. To z inicjatywy Cechu w 27 kwietnia 2002 r. osiem firm otrzymało od Krajowego Państwowego Inspektora Pracy świadectwo zakładu pracy bezpiecznej. Taki tytuł został przyznany także Cechowi. Po raz pierwszy świadectwa te wręczono w Wodzisławiu Śl., a nie jak do tej pory bywało w Warszawie.

 

Dla jeszcze lepszej obsługi swoich klientów Cech 12 września 2002 r. uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000-2001. I tym razem jesteśmy pierwszym Cechem w Polsce, który taki certyfikat uzyskał.


1 sierpnia 2003 r. Fundusz Poręczeniowy z Katowic przyznał Cechowi certyfikat Punktu Konsultacyjnego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego, który jest świadectwem uzyskania autoryzacji do wykonywania usług z zakresu metodologii udzielania poręczeń, doradztwa dla wnioskodawców oraz zasad przygotowywania wniosków.