DATA PROTECTION

W dniu 25.05.2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Na administratorów danych zostały nałożone nowe obowiązki, a ich niewypełnienie może się wiązać z wysokimi karami. Do nowej sytuacji od kilkunastu miesięcy przygotowywaliśmy się ze wsparciem firmy Data Protection Sp. z o.o.

Kontynuując współpracę Kierownictwo Cechu podpisało umowę, dzięki której Data Protection Sp. z o. o. została naszym partnerem merytorycznym w zakresie ochrony danych osobowych.

Data Protection specjalizuje się w kompleksowych usługach dostosowujących przedsiębiorstwa do odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych. W ofercie firmy jest cała gama usług – od prostych konsultacji, szkoleń i warsztatów dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm, poprzez audyty do kompleksowych wdrożeń opracowanej Polityki Bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Dla części swoich klientów pełni również funkcję zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, a zgodnie z RODO dla firm przetwarzających znaczące ilości danych powołanie IOD jest obowiązkowe.
Data Protection wspólnie z Kierownictwem Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim przygotowała ofertę usług dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pragniemy podkreślić, że oferta poniższa skierowana jest zarówno do Członków naszego Cechu jak i do zainteresowanych podmiotów niezrzeszonych.

Poniżej przedstawione zostały różne składowe oferty:

1. Szkolenia dla kadry kierowniczej/właścicieli firm –  Szkolenie przeznaczone dla osób, które – z racji swojej pozycji – pełnią wg przepisów RODO funkcje Administratora Danych Osobowych w firmie (właściciele, członkowie zarządów).

2. Szkolenia dla pracowników – Szkolenie dla personelu mające – oprócz podstawowych wiadomości z RODO – skutecznie zaznajomić pracowników z Polityka Bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Szkolenia jednodniowe w grupach do 16 osób.

3. Warsztaty dla kadry kierowniczej/właścicieli firm

Warsztaty realizują dwa główne cele:

1. Przeszkolenie właścicieli/kadry zarządzającej w zakresie obowiązków Administratora Danych Osobowych

2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia RODO w firmie oraz zgromadzeni niezbędnej wiedzy na jej temat.

Warsztaty jednodniowe w grupach do 8 podmiotów

Dodatkowo Data Protection oferuje indywidualnie:

1. Audyt bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie;

2. Wdrożenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją

3. Usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zapraszamy do kontaktu !

Razem z audytorami z Data Protection chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania!