Aktualności

25 czerwca 2020

PRACOWNICY MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYKI

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów […]

23 czerwca 2020

Do 30 czerwca można składać wniosek o zwolnienie ze składek

Przypominamy, że za 2 tygodnie – 30 czerwca – upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. […]

22 czerwca 2020

Stosowanie kas on-line będzie odroczone

Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. W art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wskazano, że w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie […]

22 czerwca 2020

Przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją

W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, mocą której przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r. (ww. ustawa została przekazana do Senatu).

22 czerwca 2020

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Ustawodawca przewidział przy tym ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki. Należy przy tym pamiętać, że mocą […]

8 czerwca 2020

PRZYKŁAD OBLICZANIA REFUNDACJI DLA PRACODAWCY KORZYSTAJĄCEGO ZE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA ZUS

Poniżej przykład obliczania refundacji dla pracodawców, korzystających ze zwolnienia z opłacania należności w ZUS. W przypadku przesunięć (wypłata do 10 dnia następnego miesiąca) podany sposób obliczeń proszę stosować w miesiącach: luty, marzec i kwiecień 2020. Jeżeli wynagrodzenie wypłacanie jest do ostatniego dnia danego miesiąca, korekta będzie dotyczyć miesięcy marzec, kwiecień i maj 2020.    

8 czerwca 2020

ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Szanowni Pracodawcy! Przypominamy, iż od 1 czerwca br. pracę w ramach przygotowania zawodowego mogą świadczyć wyłącznie uczniowie klas programowo najwyższych (III klasa) , będący pracownikami młodocianymi, którzy wyrazili zgodę na odbywanie praktyk lub taką zgodę wyrazili rodzice opiekunowie prawni (w przypadku uczniów niepełnoletnich). Pracownicy młodociani będący uczniami klas I i II pozostają nadal zwolnieni ze […]