Aktualności

3 czerwca 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię. Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się będzie z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna). Koszt egzaminu: 716,00 zł Etap praktyczny odbywa się u pracodawców […]

1 czerwca 2020

MF ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników resortu.

    Resort finansów ostrzega przed telefonami od nieznanych osób, które przedstawiają się jako pracownicy Ministerstwa Finansów i próbują bezprawnie uzyskać informacje dot. rzekomo przeprowadzonych kontroli i szczegółów prowadzenia działalności gospodarczej. Resort przypomina, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi telefonicznej weryfikacji prowadzonych postępowań, ani nie zbiera w ten sposób informacji o podatnikach. W przypadku otrzymania podejrzanego […]

29 maja 2020

PILNA INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia. W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub […]

29 maja 2020

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ

  Informujemy, iż Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2020 r.,  powinien dołączyć oświadczenie zawarte pod artykułem oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie. W przypadku korzystania: – ze zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem […]

14 maja 2020

Stanowisko Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach ws. wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych

  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych uprzejmie informuje, że: Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych […]

14 maja 2020

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Jesteś właścicielem lub zarządzasz salonem fryzjerskim, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Zgodnie z wytycznymi, które które zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, pamietaj: przyjmuj klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Pamiętaj, że poczekalnie są wyłączone z użytku; przy wykonywaniu usługi noś maseczki i rękawiczki; poinformuj swoich klientów o […]

14 maja 2020

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Jeśli zarządzasz punktem gastronomicznym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Zgodnie z wytycznymi, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, pamiętaj: Zapewnij osobom zatrudnionym rękawiczki bądź płyny do dezynfekcji rąk. Zapewnij odpowiednie odległości między klientami – w razie potrzeby wyłącz część stolików z użytkowania. Dezynfekuj stoliki i powierzchnie wspólne. Zwróć szczególną […]

30 kwietnia 2020

TARCZA FINANSOWA

  źródło: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla mmsp.html?fbclid=IwAR2CmIIljZlRzy_1jiDNi5dOVoIQ7biuQZdIr7KW35oFTo_Ed60bkX-Ij0A