Aktualności

14 maja 2020

Stanowisko Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach ws. wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych

  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych uprzejmie informuje, że: Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych […]

14 maja 2020

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Jesteś właścicielem lub zarządzasz salonem fryzjerskim, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Zgodnie z wytycznymi, które które zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, pamietaj: przyjmuj klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Pamiętaj, że poczekalnie są wyłączone z użytku; przy wykonywaniu usługi noś maseczki i rękawiczki; poinformuj swoich klientów o […]

14 maja 2020

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Jeśli zarządzasz punktem gastronomicznym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Zgodnie z wytycznymi, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, pamiętaj: Zapewnij osobom zatrudnionym rękawiczki bądź płyny do dezynfekcji rąk. Zapewnij odpowiednie odległości między klientami – w razie potrzeby wyłącz część stolików z użytkowania. Dezynfekuj stoliki i powierzchnie wspólne. Zwróć szczególną […]

30 kwietnia 2020

TARCZA FINANSOWA

  źródło: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla mmsp.html?fbclid=IwAR2CmIIljZlRzy_1jiDNi5dOVoIQ7biuQZdIr7KW35oFTo_Ed60bkX-Ij0A  

8 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku […]

7 kwietnia 2020

Badania lekarskie i szkolenia BHP w czasie epidemii

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), PIP informuje, że utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca […]

2 kwietnia 2020

Wsparcie Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców

    Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców z Urzędu Pracy:     1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców   2.Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2 kwietnia 2020

Nowe obowiązki ZUS związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa

     Przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa: ustalenie i wypłatę świadczenia postojowego, obsługę wniosków o zwolnienie z opłacania składek, możliwość udzielenia ulgi w […]