Aktualności

8 czerwca 2020

PRZYKŁAD OBLICZANIA REFUNDACJI DLA PRACODAWCY KORZYSTAJĄCEGO ZE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA ZUS

Poniżej przykład obliczania refundacji dla pracodawców, korzystających ze zwolnienia z opłacania należności w ZUS. W przypadku przesunięć (wypłata do 10 dnia następnego miesiąca) podany sposób obliczeń proszę stosować w miesiącach: luty, marzec i kwiecień 2020. Jeżeli wynagrodzenie wypłacanie jest do ostatniego dnia danego miesiąca, korekta będzie dotyczyć miesięcy marzec, kwiecień i maj 2020.    

8 czerwca 2020

ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Szanowni Pracodawcy! Przypominamy, iż od 1 czerwca br. pracę w ramach przygotowania zawodowego mogą świadczyć wyłącznie uczniowie klas programowo najwyższych (III klasa) , będący pracownikami młodocianymi, którzy wyrazili zgodę na odbywanie praktyk lub taką zgodę wyrazili rodzice opiekunowie prawni (w przypadku uczniów niepełnoletnich). Pracownicy młodociani będący uczniami klas I i II pozostają nadal zwolnieni ze […]

5 czerwca 2020

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło – 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).   Okres 1.06.2020 r. […]

3 czerwca 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię. Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się będzie z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna). Koszt egzaminu: 716,00 zł Etap praktyczny odbywa się u pracodawców […]

1 czerwca 2020

MF ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników resortu.

    Resort finansów ostrzega przed telefonami od nieznanych osób, które przedstawiają się jako pracownicy Ministerstwa Finansów i próbują bezprawnie uzyskać informacje dot. rzekomo przeprowadzonych kontroli i szczegółów prowadzenia działalności gospodarczej. Resort przypomina, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi telefonicznej weryfikacji prowadzonych postępowań, ani nie zbiera w ten sposób informacji o podatnikach. W przypadku otrzymania podejrzanego […]

29 maja 2020

PILNA INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia. W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub […]

29 maja 2020

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ

  Informujemy, iż Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2020 r.,  powinien dołączyć oświadczenie zawarte pod artykułem oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie. W przypadku korzystania: – ze zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem […]