Aktualności

8 lipca 2020

PRZYKŁAD OBLICZANIA REFUNDACJI – WERSJA POPRAWIONA

Poniżej zamieszczamy skorygowany przykład obliczenia refundacji dla pracodawców, korzystających ze zwolnienia z opłacania należności w ZUS, który otrzymaliśmy w dniu wczorajszym z Wojewódzkiej Komendy OHP.  

25 czerwca 2020

PRACOWNICY MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYKI

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów […]