Aktualności

22 listopada 2019

Przedsiębiorco przypominamy!!!

BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również przekazanie sprawozdań za 2019 r. wynikających z ustawy o odpadach można będzie złożyć tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO. Jednocześnie informuję, że każdy podmiot posiadający konto w […]

21 listopada 2019

SZANOWNY RZEMIEŚLNIKU, PRZEDSIĘBIORCO!

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż katowicka Izba Rzemieślnicza ogłasza nowy nabór na listę rzeczoznawców. Rzeczoznawca wykonuje ekspertyzy z przeprowadzonej usługi, oceniając fachowość wykonania pracy przez inne osoby i firmy. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej  i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach pod nr telefonu 32/2596261. Termin […]

25 października 2019

Obowiązkowy split payment – sankcje również dla nabywców

        Nowe regulacje prawne wprowadzające obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (split payment), przewidują liczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Co ważne, ustawa o VAT przewiduje sankcje zarówno dla sprzedawców (za brak adnotacji na fakturze), jak i dla nabywców (za brak płatności przy zastosowaniu split payment). Większość przepisów w zakresie sankcji będzie obowiązywała już od 1 listopada 2019 […]

9 października 2019

Uwaga – nowy termin przekazania środków na ZFŚS

      W związku ze zwiększeniem podstawy ustalenia odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pracodawcy do 31 października 2019 r. muszą przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto funduszu socjalnego. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dwa […]