BIURO RACHUNKOWE

PRZEZ PIERWSZE 3 MIESIĄCE – ROZPOCZYNAJĄC PO RAZ PIERWSZY WSPÓŁPRACĘ Z NAMI OTRZYMACIE PAŃSTWO RABAT W WYSOKOŚCI 50% CENY UMOWNEJ!

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie  podatkowej księgi przychodów i rozchodów  oraz ewidencji  ryczałtu,
 • prowadzenie  ewidencji nabycia i dostawy VAT,
 • prowadzenie  ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych.

KADRY I PŁACE

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie: umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy itp.

USŁUGI DODATKOWE

 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz rozliczania obciążeń podatkowych i ZUS,
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • analizy ekonomiczno – finansowe w celu uzyskania kredytu,
 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy o dofinansowanie,
 • sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

SPECJALIŚCI

Współpracujemy z Radcą Prawnym, Specjalistą d/s bhp, Specjalistą d/s pozyskiwania funduszy unijnych.

BIURO JEST UBEZPIECZONE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
NAJWYŻSZY POZIOM

JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG

Gwarantujemy Państwu rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, fachowe porady, życzliwość we wzajemnych relacjach oraz pełną dyskrecję. Po podpisaniu umowy  i odpowiednich pełnomocnictw, przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi, w takim zakresie jaki jest tylko możliwy. Od tej chwili Państwa jedynym zmartwieniem będzie dostarczenie do naszego biura dokumentów rozliczeniowych, a Państwo będą mieć więcej czasu na prowadzenie własnego biznesu.

WYPEŁNIAMY:  ZEZNANIA ROCZNE PIT
WNIOSKI O ZWROT PODATKU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

SKONTAKTUJ SIĘ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ

KONTAKT