All posts by: Cech Wodzisław

About Cech Wodzisław

12 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o […]

11 marca 2020

UWAGA KOMUNIKAT

  W nawiązaniu do Zarządzenia dotyczącego realizacji zajęć praktycznych informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, który rekomenduje ograniczenie kontaktu oraz wychodzenie z domu do minimum, decyzja o obecności uczniów na zajęciach praktycznych w zakładach pracy od 12.03. 2020 r. -25.03.2020 r. należy do PRACODAWCY.

10 marca 2020

MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zamiarze wszczęcia kontroli

Resort finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, w których znajdują się informacje o zamiarze wszczęcia kontroli. Wiadomości tego typu są fałszywe. Zawierają one link z załącznikiem do pobrania, którego otwarcie jak i wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać. Przykładowy fałszywy e-mail Pisownia […]

21 lutego 2020

XX Ogólnopolski Konkurs BHP

Uprzejmie informujemy, iż po raz dwudziesty Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów […]